BIM voor de Infrastructuur

Vergroot het draagkracht en verminder risico’s van civiele projecten

Infrastructurele en civiele projecten staan steeds meer onder druk. Burgers zijn milieubewuster geworden, willen meer inspraak op hun directe leefomgeving en eisen kwalitatieve, duurzame oplossingen. Provincies en gemeenten worstelen met een slinkend budget en proberen dit op te vangen met innovatieve aanbestedingsvormen of initiatieven zoals bijvoorbeeld Publiek Private Samenwerking (PPS). Uitvoerende partijen moeten meer dan ooit flexibiliteit inbouwen voor het bouwsysteem en de inzet van personeel en materieel. Maar ook onderhoud wordt steeds meer een onderdeel binnen de totale aanbestedingsopdracht. Dit vraagt om een software-oplossing die alle partijen verbindt en tijdens de duur van het gehele bouwtraject toegepast kan worden.

Het werken volgens de BIM werkmethodiek is hier een goede oplossing voor en de gereedschappen in de AEC Collection zijn hier op gericht. De AEC Collection helpt u om efficiënter te ontwerpen, uit te voeren, coördineren en te communiceren. Met diverse 2D en 3D (BIM) software zijn alle tekeningen en documenten te creëren, bewerken en te bekijken gedurende alle fasen van een project. Geef uw project een positieve impuls door meerdere ontwerpopties te onderzoeken én te presenteren. In 3D of, in combinatie met een VR bril, virtueel. Het virtueel bouwen, onderzoeken en analyseren van een project maakt deze beter voorspelbaar, beheersbaar en vermindert risico’s aanzienlijk.

De Autodesk AEC Collection levert de gereedschappen en technologie die u nodig heeft om betere infrastructuele projecten te realiseren die voldoen aan de wensen van uw opdrachtgever.

Engineering voor wegen en snelwegen

Stap efficiënt over van de ene fase naar de andere: ontwerp - visualisatie - simulatie- analyse - engineering - uitvoering (video: 3:41 min.).

Landinrichting

Tools voor het vastleggen van de werkelijke situatie en het nieuwe ontwerp en ondersteunen van uw gebiedinrichtingsprojecten door analyse en documentering. (video: 2:22 min.)

Inventarisatie van de situatie.

Een project begint met het verzamelen van gegevens. Met de AEC Collection kunt u eenvoudig grote hoeveelheden data verzamelen en verwerken, waaronder 2D CAD tekeningen, 3D BIM modellen, Point Clouds, afbeeldingen en rastergegevens die eenvoudig gebruikt kunnen worden als basis voor uw project. U zult waarschijnlijk beginnen met het verzamelen van landmeetkundige gegevens van het betreffende gebied; bespaar uren werk door gegevens van de BGT, kadastrale kaart, AHN of de ligging van kabels en leidingen te importeren. Vul deze vervolgens aan met scandata om een intelligent 3D-model van de werkelijke omgeving van uw project te creëren.

Vul uw landmeetkundige gegevens aan met data uit andere bronnen. Voor veel gebieden is geografische informatie (GIS) gratis verkrijgbaar, zoals Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT/IMGeo) en Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt ook informatie gebruiken van nutsleveranciers of Google®Maps en Bing® Maps en deze verwerken in tekeningen of modellen.

Software: Civil 3D, InfraWorks, ReCap, InfraCAD*

Creëer meer draagvlak

Infrastructuurprojecten hebben een sterke invloed op de openbare ruimte en zijn direct merkbaar voor het grote publiek. Deze hebben doorgaans meerdere zorgen: "in welke mate heeft het project invloed op de kwaliteit van mijn leefomgeving? Is er in de nieuwe situatie meer of minder sprake van overlast? Heb ik straks nog genoeg parkeermogelijkheden? En hoe zit het met de verkeersoverlast? De gereedschappen in de AEC Collection helpen u om uw ontwerpintentie, en de impact hiervan, voor een minder technisch publiek beter inzichtelijk te maken en uit te dragen.

Een realistisch 3D-model waarin de gebruikte materialen, wegbreedtes, op- en afritten , groenvoorzieningen en verlichting visueel worden aangetoond helpen om meer inzicht in het project te verkrijgen. Hierdoor wordt tijdens informatiebijeenkomsten het presenteren aan en communiceren met betrokkenen (gemeente, bewoners, milieugroeperingen, nutsbedrijven, etc.) eenvoudiger en is er meer transparantie voordat het ontwerp definitief wordt. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak en verhoogt u de slagingskans van uw projecten.

Software: InfraWorks, Civil 3D, Revit, 3ds Max.

Verken verschillende ontwerpopties

Met het dynamisch 3D BIM-model kunt u snel en eenvoudig diverse ontwerpopties onderzoeken. Het snel virtueel onderzoeken van verschillende opties in 3D helpt u om in een vroeg stadium de impact van ontwerpbeslissingen beter inzichtelijk te maken en te analyseren. Wat is de impact van een extra rijbaan of een wisselbaan? Is een rotonde in de bestaande situatie in te passen? Zijn de afstanden tussen parkeerplaatsen voldoende? De gereedschappen in de AEC Collection helpen u om projecten efficiënter en kostendekkend op te leveren.

Software: InfraWorks, Civil 3D, Vehicle Tracking.

Optimaliseer projectprestaties

Maak betere ontwerpbeslissingen, voer analyses en simulaties uit en verbeter de prestatie van het project. De informatie in het BIM-model maakt het mogelijk om analyses en simulaties uit te voeren om zo de prestatie van een project te optimaliseren. Bereken de capaciteit van het rioolsysteem en voer dynamische overstromingssimulaties uit, simuleer verkeersdrukte op verschillende tijden van de dag om alternatieven voor het wegenontwerp te vinden die beter presteren. Stel vast of u rijbanen moet verbreden en of de bestaande bruggen, viaducten of andere kunstwerken voldoen aan de gestelde normeringen zoals de vrije doorgang.

Software: InfraWorks, Civil 3D, Navisworks, Vehicle Tracking.

Betere coördinatie en documentatie

Civiele projecten zijn complex en de coördinatie tussen de verschillende disciplines is doorgaans een serieuze uitdaging. Hebben alle belanghebbenden wel de meest courante versie? Sluiten de ontwerpen van de verschillende disciplines op elkaar aan of treden er conflicten op? Zitten er knelpunten in de uitvoering of logistieke planning? Het gebruik van een centraal BIM-model houdt eigenaren, aannemers en onderaannemers volledig geïnformeerd en voorkomt faalkosten dankzij betere coördinatie en communicatie.

Software: InfraWorks, Navisworks, Civil 3D.

De kracht van intelligentie

De intelligentie van een BIM-model opent de deur naar een nieuw niveau van efficiëntie. Voor een ontwerp dat met BIM software is opgezet betekent dit dat elk bouwdeel is voorzien van de benodigde informatie en direct te zien is of het voldoet aan de specificaties zoals die door de opdrachtgever eerder zijn opgevoerd. Aanpassingen binnen het 3D model én de informatie die het bevat worden direct op alle gerelateerde tekeningen doorgevoerd en hoeven niet opnieuw te worden uitgewerkt. Dit scheelt enorm veel tijd en verlaagt de kans op fouten aanzienlijk. Wel eens vergeten een doorsnede aan te passen nadat er in een plattegrond een wijziging is doorgevoerd? Met 3D BIM software is dit verleden tijd!

Software: InfraWorks, Navisworks, Civil 3D, Revit.

Efficiëntere inzet van schaarse middelen

BIM en de gereedschappen in de AEC Collectie hebben een grote impact op de efficiëntie en optimaliseren de inzet van schaarse middelen zoals grond, materieel en personeel. De traditionele (2D) CAD workflow is maar beperkt inzetbaar om hoeveelheden te kwantificeren, kosten te berekenen of de logistiek van materiaal en materieel te koppelen aan projectplanning. Bespaar kosten tijdens alle fasen van een project, van ontwerp tot onderhoud, met een op een BIM-model gebaseerde werkmethode.

Software: InfraWorks, Navisworks, Civil 3D.

Verminder faalkosten

Faalkosten in de infrastructurele en civiele sector schommelen tussen de 5% en 10% van de totale bouwkosten. Het herstellen van bouwfouten tijdens de uitvoeringsfase kost veel tijd en geld en leidt doorgaans tot veel vertraging. BIM heeft als groot voordeel dat in de ontwerp- en planningsfase bouwfouten kunnen worden ontdekt voordat het project daadwerkelijk is gestart. Bovendien kunnen werkzaamheden van verschillende disciplines en logistieke stromen beter op elkaar worden afgestemd.

Opdrachtgever, ontwerper en aannemers hebben met de op de cloud gebaseerde gecentraliseerde werkomgeving toegang tot actuele up-to-date project informatie en documentatie. BIM hulpmiddelen en -processen helpen u om effectiever kruisende bouwdelen te identificeren, inspecteren en te rapporteren. BIM helpt u om beter te anticiperen op potentiële problemen en vermindert risico’s op overschrijding van projectkosten.

Software: Navisworks, BIM 360 Doc*, BIM 360 Glue*, BIM 360 Field*.

*BIM 360 Docs, BIM 360 Glue, BIM 360 Field en InfraCAD zijn geen onderdeel van de AEC Collection.

BIM Voor de Infrastructuur - Whitepaper


 
AEC Worksflow, Infraworks, C3D, Recap

Ontwerp in de context van de bestaande omgeving

InfraWorks + AutoCAD Civil 3D + ReCap Pro

AEC Worksflow, Infraworks, C3D, Recap, Revit

Betere coördinatie tussen modellen

InfraWorks + AutoCAD Civil 3D + Revit + Navisworks

AEC Worksflow, Infraworks, Civil 3D, Revit

Van brugontwerp tot bouwtechnische documentatie

InfraWorks + AutoCAD Civil 3D + Revit

AEC Worksflow, Infraworks, Civil 3D, Navisworks

Simuleren van bouwlogistiek

InfraWorks + AutoCAD Civil 3D + Navisworks

AutoCAD Civil 3D

Civil 3D is de software bij uitstek voor iedereen die actief is in de civiele techniek en is geschikt voor elke fase van het project. Of het nu gaat over de verwerking van landmeetkundige inwinningen of over het ontwerpen van wegen, rioleringen, taluds en andere volumeobjecten (bouwputten, dijken e.d.), Civil 3D beschikt over de juiste functionaliteiten om dit te realiseren.

Infraworks

Met behulp van InfraWorks bouwt u snel een omgevingsmodel in 3D, door gebruik te maken van bestaande gegevens zoals bijvoorbeeld GIS en CAD data. Naast het maken en presenteren van modellen kunnen verschillende soorten analyses worden uitgevoerd om in de conceptfase van uw project de juiste ontwerpbeslissingen te kunnen nemen. Beheer en deel uw ontwerpvoorstellen in de cloud en werk samen met collega's en projectleden binnen één enkel model.

Map 3D

AutoCAD Map 3D is een AutoCAD variant die veel functionaliteit bevat voor het werken met databases (verwerken en presenteren van informatie). AutoCAD Map 3D wordt gebruikt voor basis-analyses ten behoeve van ruimtelijke planning, thematische kaarten of voor coördinatie van riool- of groenbeheer. AutoCAD Map 3D wordt veel toegepast in gecombineerde CAD/GIS omgevingen door gemeenten, provincies, waterschappen en advies- en ingenieursbureau's.

Navisworks Manage

Met NavisWorks Manage voegt u ontwerpen van verschillende disciplines en bestandsformaten samen om conflicten op te sporen en werkprocessen visueel inzichtelijk te maken. NavisWorks Manage ondersteunt u in het coördineren en plannen van uw projecten waardoor faalkosten worden gereduceerd.

Recap Pro

Recap Pro is een krachtige applicatie waarmee u een digitale scan of een verzameling foto's van een werkelijke omgeving of object om kunt zetten, bewerken en opslaan als een PointCloud of 3D model. Deze kunnen vervolgens in applicaties zoals Revit, AutoCAD en NavisWorks worden gebruikt.

3ds Max

Maak zelf infrastructurele en civiel technische visualisaties en animaties! Modelleer uw ontwerp in Revit of Civil 3D en gebruik 3ds Max om het bouwwerk of de omgeving op een realistische manier te visualiseren. Of plaats het ontwerp in een virtuele omgeving en ervaar (eventueel met 3D bril) hoe het is om daadwerkelijk door de omgeving heen te lopen. Gebruik tenslotte Recap om PointClouds van een ingemeten omgeving te bekijken, bewerken of te exporteren naar andere software.

Dynamo Studio

Dynamo Studio is een visuele programmeeromgeving waarmee u taken kunt automatiseren en data laten analyseren. Het BIM model en bijbehorende data wordt gestuurd op basis van programmeerbare formules, logische operatoren en ingegeven parameters. Met Dynamo Studio bezit u de kracht van computational modeling en worden uw ontwerp- en analyseermogelijkheden oneindig!


Civil 3D + InfraWorks + Navisworks + 3ds Max Revit + Revit

Autodesk AEC Collection - één voordelige software bundel voor BIM en CAD

Ondersteun alle fasen van de bouwcyclus met ontwerptechnologieën die een BIM-workflow ondersteunt van ontwerp tot uitvoering en van visualisatie tot technisch detail. De Autodesk AEC Collectie is een kostenbesparende verzameling van software met geïntegreerde CAD en BIM-tools voor het ontwerpen van gebouwen, civiele infrastructuur, constructiewerken en fabricageonderdelen.

Autodesk AEC Collection


 

Nieuw met BIM?

Bekijk de video's en ontdek waarom steeds meer aannemers overstappen naar BIM

Start vandaag nog met BIM

Lynn Allen (Autodesk Technical Expert) legt uit waarom BIM essentieel is voor uw bedrijf (video: 2:34 min.).

Doe meer met de AEC Collection

Bekijk Lynn Allen's tips en tricks om efficiënter tekeningen te produceren en fouten te minimaliseren. (video: 3:30 min.).

Wil u weten wat BIM voor uw bedrijf kan betekenen?

Maak de eerste stap naar BIM en kom naar de gratis Revit Workshop: Starten met BIM