NLCS overgedragen aan BIM Loket


De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Na een periode van ‘aftasten’ is de gehele markt nu echt in beweging gekomen. Een groot aantal overheden en bedrijven heeft de NLCS reeds geïmplementeerd in hun ontwerpprocessen. Dit geldt ook voor de meeste civieltechnische opleidingen, waar zowel docenten als studenten enthousiast zijn over de mogelijkheden en de voordelen.

Ontwikkeling

Inmiddels is de NLCS uitgegroeid tot een zeer volwassen standaard. Zo is het aan de ‘voorkant’ mogelijk geworden om planvormingstekeningen te maken zoals verkavelings-, exploitatie-, maten- en inrichtingsplannen.

Aan de ‘achterkant’ is de mogelijkheid geschapen om een NLCS-bestand om te zetten naar bijvoorbeeld een GIS-bestand conform het IMGEO Protocol. Er is met andere woorden een koppeling gemaakt tussen CAD en GIS.

Hiermee kan de nieuwe situatie na afronding van een project in de buitenruimte in principe direct worden vertaald naar onder meer de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), waarin de ruimtelijke ordening van heel Nederland op gestandaardiseerde wijze moet worden vastgelegd.

BIM standaard

Door deze ontwikkelingen aan de ‘voorkant’ en de ‘achterkant’ is het mogelijk geworden om met de NLCS objecten te modelleren. Objecten waaraan ook niet-geometrische informatie kan worden gekoppeld. De NLCS is met andere woorden geëvolueerd van een ‘traditionele’ CAD standaard naar een BIM standaard. De Projectgroep NLCS wil deze ontwikkeling in 2016 verankeren en voortzetten. De ambitie is om de NLCS te positioneren als een volwaardige ‘Level 2’ standaard, die in combinatie met COINS volledig inzetbaar is in BIM-projecten in de buitenruimte.

NLCS overgedragen aan BIM Loket

Om deze ambities te kunnen realiseren is het beheer van de NLCS overgedragen aan het BIM Loket. Dit is een onafhankelijke stichting waarin de relevante kennisinstituten rond open BIM-standaarden in Nederland samenwerken: SBRCURnet, CROW, STABU, Geonovum, Ketenstandaard Bouw & Installatie en BuildingSMART Benelux. BIM Loket is hét aanspreekpunt op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor BIM in de bouw. Het doel is de synergie, samenhang en harmonisatie tussen de open standaarden te bewerkstelligen en aansluiting op (inter)nationale standaarden te realiseren.

Nieuwe versie NLCS

In april 2016 is NLCS versie 4.1 vrijgegeven. Naast een flinke uitbreiding van de bibliotheek kent deze versie nu ook de status ‘Revisie’. Aansluitend op de officiële release van de NLCS zal CAD Accent een nieuwe versie uitbrengen van haar InfraCAD applicaties.