InfraCAD Map

InfraCAD Map

InfraCAD Map is een krachtige AutoCAD gebaseerde applicatie om geo-informatie (PDOK) en KLIC-WIN meldingen op eenvoudige wijze te verwerken naar een AutoCAD tekening. Zo kan bijvoorbeeld de BGT worden gebruikt om snel een actuele ondergrond in je ontwerptekening te creëren.

  • BGT/IMGeo importeren in AutoCAD (conform NLCS)
  • Kadastrale kaart importeren in AutoCAD (conform NLCS)
  • TOP10NL importeren in AutoCAD (conform NLCS)
  • Luchtfoto’s en achtergrondkaarten plaatsen in AutoCAD
  • AutoCAD tekening exporteren naar Google Earth
  • KLIC-WIN importeren in AutoCAD (conform NLCS)

Wilt u InfraCAD Map eerst proberen?
Download InfraCAD Map

InfraCAD Map wordt door de gehele sector veelvuldig gebruikt om geo-informatie zoals BGT te verwerken in AutoCAD. Als gevolg van KLIC-WIN bevat InfraCAD Map vanaf januari 2019 ook een KLIC-module. Hiermee kunnen meerdere Klic-meldingen in batch worden geïmporteerd in AutoCAD, volledig conform NLCS.

PDOK

PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is een samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat en Geonovum. Via de website www.pdok.nl biedt de overheid geo-informatie digitaal aan. Bijna alle informatie is hier gratis beschikbaar (als GML) en de overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren. Voorbeelden van informatie die beschikbaar wordt gesteld zijn de BGT, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Digitale Kadastrale kaart (DKK).

Voor ontwerpers en tekenaars is de komst van PDOK fantastisch nieuws! Actuele informatie binnen handbereik en nog gratis ook. Toch kun je als AutoCAD tekenaar niet direct aan de slag… Alle informatie wordt namelijk aangeboden in GML formaat en dat is niet zomaar in te lezen in AutoCAD. Met InfraCAD Map kan een tekenaar in AutoCAD met één muisklik een gebied of kaart selecteren, waarna deze automatisch wordt gedownload van PDOK en omgezet naar een nette tekening. Dit geldt voor de BGT, de Kadastrale Kaart en sinds de laatste versie van InfraCAD Map ook voor de TOP10NL vector-informatie. Op deze wijze wordt enorm veel tijd bespaard.

KLIC-WIN

InfraCAD Map bevat een zeer krachtige KLIC-module waarmee vector-gebaseerde Klic-gegevens (GML) snel en eenvoudig kunnen worden geïmporteerd in AutoCAD. Dit levert enorme voordelen op: de kwaliteit is vele malen beter dan de rasterbestanden, de verwerking gaat veel sneller en kan in batch, symbolen worden als echte Blocks geïmporteerd en veel extra kabel- en leidinginformatie is beschikbaar zoals materiaal, type of diameter.

Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

Een groot voordeel van InfraCAD Map is dat tekeningen worden opgebouwd conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Dit is dé tekenstandaard voor civieltechnische tekeningen en zorgt voor verregaande standaardisatie. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers levert dit flinke voordelen. De gehele markt is in een hoog tempo aan het overstappen naar de NLCS en naar verwachting is dit binnen afzienbare tijd de enige tekenstandaard die nog geaccepteerd zal worden door opdrachtgevers.

Meer informatie
VIDEO: Geo-informatie (PDOK) importeren in uw tekening conform NLCS
VIDEO: Nieuwe Klic-meldingen (KLIC-WIN) importeren in AutoCAD met InfraCAD Map


InfraCAD Map is ontwikkeld in samenwerking met advies- en ingenieursbureaus, aannemers en overheden. Het resultaat is een krachtige applicatie die zeer intuïtief en eenvoudig te bedienen is.

InfraCAD Map is volledig geïntegreerd in AutoCAD, Civil 3D en Map 3D. De belangrijkste functies zijn hieronder weergegeven:

BGT/IMGeo importeren in AutoCAD (conform NLCS)

Met InfraCAD Map kan via een interactieve Wizard in AutoCAD een gebied (polyline) of kaartbladen geselecteerd worden. Hierin kunt u aangegeven welke gegevens u wilt importeren en hoe het resultaat eruit moet zien. Na het starten van het proces, wordt alles geautomatiseerd uitgevoerd, de connectie met PDOK, het downloaden, verwerken en opbouwen van de tekening. Het resultaat is een nette tekening, volledig conform de NLCS.

Kadastrale kaart importeren in AutoCAD (conform NLCS)

Het importeren van de Digitale Kadastrale Kaart gaat ook via een Wizard en is vergelijkbaar met het importeren van de BGT. Ook hier wordt de tekening volledig opgebouwd conform de NLCS.

KLIC-WIN importeren in AutoCAD (conform NLCS)

InfraCAD Map bevat een zeer krachtige KLIC-module waarmee vector-gebaseerde Klic-thema’s snel en eenvoudig kunnen worden geïmporteerd in AutoCAD. Zelfs in batch! Kabel- en leidinginformatie is direct beschikbaar in AutoCAD, evenals Eis Voorzorgsmaatregelen en bijlagen. De tekening wordt volledig opgebouwd conform NLCS.

TOP10NL importeren in AutoCAD (conform NLCS)

De TOP10NL informatie is vector-gebaseerd en hierdoor uitstekend bruikbaar als ondergrond. Ten opzichte van de BGT is deze minder nauwkeurig, maar erg geschikt voor projecten waar minder detailniveau vereist, zoals lange kabel- of leidingtracés. Net als de BGT en Kadastrale kaart gaat de import ook hier via een Wizard en wordt de tekening opgebouwd conform de NLCS.

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) importeren in AutoCAD (conform NLCS)

Met InfraCAD map is het mogelijk om DTB gegevens van Rijkswaterstaat in te lezen. Deze dataset omvat alle 3D geometrie rondom rijkswegen en rijksvaarwegen en is bij uitstek geschikt om snel een 3D terreinmodel te genereren waar deze informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld met Civil 3D.

Overige databronnen importeren in AutoCAD (conform NLCS)

Regelmatig voegen wij nieuwe bronnen toe die interessant kunnen zijn. Momenteel zijn de volgende bronnen beschikbaar om te importeren in AutoCAD: Bestuurlijke Grenzen (gemeente, provincie en landgrens), NWB Wegen en Spoorwegen, en de Drone No-Fly Zones.

Luchtfoto's gebruiken als ondergrond

Het is vaak erg handig om luchtfoto’s te gebruiken als referentie of als extra controlemiddel. Google Earth of Bing Maps zijn gratis, maar vaak sterk verouderd en beperkt qua gebruiksrechten. Cyclomedia is actueel, maar niet gratis. Met InfraCAD Map kunt u Luchtfoto 2018 plaatsen met een nauwkeurigheid van 25cmpp. Dit is behoorlijk nauwkeurig en in de meeste gevallen een prima oplossing.

Achtergrondkaarten plaatsen in AutoCAD

Soms is het handig om als oriëntatie een achtergrondkaart te gebruiken. Met InfraCAD Map kunt u een gebied selecteren, waarna een actuele kaart van PDOK wordt verwerkt in uw tekening. Daarbij heeft u keuze uit meerdere kaarten.

AHN-hoogten plaatsen in AutoCAD

Actuele hoogtegegevens (AHN3 / AHN2) kunnen snel en eenvoudig in de tekening worden geplaatst om een eerste indruk te krijgen van een terrein of een globaal ontwerp op te laten aansluiten.

AutoCAD tekening exporteren naar Google Earth

Met InfraCAD Map is het mogelijk om (delen van) een AutoCAD tekening te exporteren naar Google Earth.

VerbeterDeKaart.nl markers plaatsen in AutoCAD

De website VerbeterDeKaart.nl is het officiële portaal van het Kadaster om fouten te kunnen melden in de BGT. Met InfraCAD Map kunnen deze meldingen worden geïmporteerd in AutoCAD.


Wie gebruikt InfraCAD Map?
InfraCAD Map is onder andere bedoeld voor advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven en overheden die regelmatig actuele topografische ondergronden willen gebruiken in AutoCAD.
Kan ik met InfraCAD Map ook Klic-meldingen vectoriseren?

Als gevolg van KLIC-WIN zijn netbeheerders verplicht om vanaf 1 juli 2019 alle netinformatie aan te leveren als vectordata. Hierdoor worden de raster-afbeeldingen (pixels) overbodig. Het Kadaster heeft aangekondigd tot 1 november 2019 (als overgangsperiode) de rasterafbeeldingen mee te blijven leveren, maar voor InfraCAD Map zijn deze in principe overbodig geworden.

Het verwerken van een Klic-melding in InfraCAD Map zorgt ervoor dat alleen de vector-gebaseerde Klic-thema’s als Polylijnen en Blocks in AutoCAD terecht komen. Er is dus alleen ondersteuning voor de nieuwe KLIC-WIN meldingen.

Wanneer er nog thema’s zijn zonder vector informatie (oude Klic-formaat), zal InfraCAD Map deze als PNG raster in AutoCAD plaatsen. Deze kunnen in tweede instantie gevectoriseerd worden met InfraCAD. Dit is echter een tijdelijke situatie. Zie ook KLIC-WIN en Stappenplan Verwerken hybride Klic-meldingen.

Is de data van PDOK altijd actueel?
De gegevens op PDOK zijn behoorlijk actueel, maar dit blijft altijd afhankelijk van onderliggende regels en afspraken. De BGT, wat wetgeving is, wordt om deze reden zeer regelmatig bijgewerkt. De update-frequentie van TOP10NL gegevens is daarentegen een stuk lager. Maar wat de bron ook is, er zal altijd een bepaalde tijd nodig zijn om wijzigingen in te meten, te verwerken en bij te werken op de servers van PDOK.
Hoe nauwkeurig is TOP10NL?

TOP10NL is de topografische kaart met een schaal 1:10.000 en wordt ook wel BRT genoemd: Basisregistratie Topografie. Veel data komt van gedigitaliseerde luchtfoto’s, daarom is de TOP10NL minder nauwkeurig dan de BGT. De kwaliteit zal in de komende jaren wel verbeteren omdat delen van de kaart uit andere bronnen komen, zoals de BAG.

De nauwkeurigheid van TOP10NL is vele malen minder dan de BGT, het is dus niet raadzaam om hier maten aan te ontlenen of een detailontwerp in te passen dat afhankelijk is van bestaande situatie. Voor projecten waarin minder detailniveau vereist is, zoals kabel- of leidingtracés, is de TOP10NL prima geschikt.

Indien gewenst kan de TOP10NL informatie aangevuld worden met een eigen situatiemeting, welke met InfraCAD CE eenvoudig verwerkt kan worden naar een NLCS tekening.

Kan ik met InfraCAD Map ook Klic-meldingen vectoriseren?

Als gevolg van KLIC-WIN is er een overgangsperiode van 2 januari tot 1 juli 2019. Klic-meldingen kunnen dan zowel vector-gebaseerde Klic-thema’s bevatten als klassieke raster-gebaseerde Klic-thema’s. We spreken dan over hybride Klic-meldingen. Na 1 juli 2019 zullen alleen nog vector-gebaseerde Klic-thema’s bestaan.

Het verwerken van een Klic-melding in InfraCAD Map zorgt ervoor dat alleen de vector-gebaseerde Klic-thema’s als Polylijnen en Blocks in AutoCAD terecht komen. De klassieke raster-gebaseerde Klic-thema’s worden als rasterafbeelding geplaatst in AutoCAD. Deze kunnen in tweede instantie gevectoriseerd worden met InfraCAD. Dit is echter een tijdelijke situatie tot 1 juli 2019. Zie ook KLIC-WIN en Stappenplan Verwerken hybride Klic-meldingen.

Kan ik InfraCAD Map gebruiken met AutoCAD LT?

Nee, AutoCAD LT bevat geen ondersteuning voor applicaties. Om InfraCAD Map te kunnen gebruiken heeft u AutoCAD, AutoCAD Civil 3D of AutoCAD Map 3D nodig.

Wanneer u werkt met AutoCAD LT, Microstation of BricsCAD, kunt u gebruik maken van InfraCAD Map Desktop.

Kan ik InfraCAD Map proberen?
Jazeker, u kunt InfraCAD Map vrijblijvend proberen gedurende een periode van 30 dagen. U kunt een gratis download aanvragen via www.infracad.nl.
Hoe zit het met ondersteuning en upgrades?
InfraCAD Map wordt geleverd als abonnement en zowel ondersteuning als upgrades zijn inbegrepen in het tarief. Zolang uw abonnement actief is kunt u InfraCAD Map gebruiken en heeft u recht op de laatste versie. Tevens kunt u gebruik maken van ondersteuning per telefoon, e-mail of via remote support.
Is InfraCAD ook beschikbaar als netwerkversie?
Ja. Wanneer u InfraCAD Map flexibel wilt inzetten als netwerklicentie (concurrent use) dan dient u de InfraCAD Netwerk Licentie Manager (INLM) te installeren op uw server. Deze INLM geeft de InfraCAD Map gebruikerslicenties uit aan de computers.

F. Riemens (Van Oord Nederland b.v.) | Beoordeling: 10
Geplaatst op 19-06-2018

"Fantastische toevoeging in Civil 3D voor het binnenhalen van BGT / TOP10 NL en kadastrale kaarten. Vooral de tool om binnen in een gebied de AHN hoogtes binnen te halen is een toevoeging die hier dagelijks gebruikt wordt om een dichtere dekking te krijgen van bepaalde gebieden die b.v. niet in een survey terecht komen. Een aanrader."

Gertjan Hooge (BugelHajema Adviseurs) | Beoordeling: 8
Geplaatst op 11-06-2018

"Het programma doet precies wat we nodig hebben zonder dat je hiervoor training nodig hebt. Eenvoudig en snel, dus kostenbesparend.
Uiteraard zijn er puntjes voor verbetering zoal het ineens downloaden van een gehele gemeente, iets uitgebreidere zoekfunctie en weergeven van de gemeentegrenzen.
Maar zijn luxe-wensen, het programma doet waarvoor we hem hebben aangeschaft."

Alfred van den Berg (H4A Infratechniek B.V.) | Beoordeling: 10
Geplaatst op 30-10-2017

"Gebruiksvriendelijke software. Gelukkig steekt CADAccent tijd en energie in het ontwikkelen van zulke applicaties!"

Jacco Griekspoor (Griekspoor) | Beoordeling: 8
Geplaatst op 27-10-2017

"Een prima vertrekpunt voor elke tekening"

Alexander Vogelsang (Eljes Infrastructurele Projecten BV) | Beoordeling: 8
Geplaatst op 20-07-2017

"Zoals verwacht weer goede service en we zijn weer goed geholpen door de mensen van CADAccent. vooral de implementatie van het PDOK systeem in onze workflow is een grote tijdswinst."

Colin Hakkert | Beoordeling: 10
Geplaatst op 19-07-2017

"Zeer tevreden met deze oplossing en de service van Cadaccent en Autodesk. Dit product is een absolute meerwaarde als toevoeging op de andere oplossingen"

John Hellemons (Strukton Milieutechniek) | Beoordeling: 10
Geplaatst op 19-07-2017

"In 1 woord fantastisch!!! Gebruik nu ongeveer 1 jaar InfraCAD Map hoofdzakelijk voor digitale ondergronden en kadastrale grenzen (in RD). Eenvoudige interface maar voor iedereen te begrijpen."

Floor Nipius (Techniek College Rotterdam) | Beoordeling: 10
Geplaatst op 24-10-2016

"Geweldige ervaring. Snel antwoord met een goede oplossing. Meteen weer aan de slag met de geweldige producten. Activatiecode voor InfraCAD Map was snel binnen."

W. Muijderman | Beoordeling: 10
Geplaatst op 09-10-2016

"InfraCAD Map is een innovatieve, ongelooflijk handige en bruikbare oplossing voor het omzetten van topografische kaarten in dwg-format. Met de invoegtoepassing geladen in Autocad haal je snel zeer gedetailleerde topografische onderleggers binnen die je vervolgens kunt bewerken in AutoCAD. Ideale tool voor elke ontwerpopgave."

9 Artikel(en)

per pagina

vanaf 499,00

  • € 499,00
  • € 1.497,00